Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató


A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi
üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett
tevékenységéhez.
A személyes adatok védelme
1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a husevonoveny.eu (a továbbiakban csak
„adatkezelő”), székhelye: 7361 Kaposszekcső, Petőfi u 9 cégjegyzékszáma:
51517762
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 7361 Kaposszekcső, Petőfi u 9
E-mail cím: info@vizi-husevonoveny.hu Telefonszám: 06702150073
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása,
amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános
adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a
továbbiakban: „Rendelet”).
3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az
adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing
tevékenységek végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a
rendelet 22. cikke értelmében.
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg
Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását
(az e célból történő feldolgozáshoz).
5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a
szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca
INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint a Magyar Posta Zrt.
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni
6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai
feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes
adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@vizihusevonoveny.hu e-mail címen vonhatja vissza.
6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy
ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni
a felügyeleti hatóságnál.
6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem
törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan
követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.
E feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

MWUzMj